Tuyển dụng tháng 1

 

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

TPS Holdings thông báo tuyển dụng vị trí Kiến Trúc Sư Quy Hoạch với các thông tin sau.

Đọc thêm

Tuyển dụng tháng 12

 

KS Thiết kế ME

Quy hoạch và xây dựng liên quan đến các công tác chuẩn bị đầu tư của dự án.

Đọc thêm
 

Kế toán Tổng hợp

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT

Đọc thêm
 

KS Thiết kế Kết cấu

Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn kết cấu.

Đọc thêm
 

KS Thiết kế Cấp Thoát Nước

Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước cấp, nước thải…

Đọc thêm