TPS Holdings
TPS

Portfolios

Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh là dự án được TPS Holdings thực hiện vào năm 2014. Được sự tín nhiệm  của cơ quan nhà nước huyện Bình Chánh, TPS Holdings đã hoàn thành và bàn giao thành công dự án.

Chi tiết thực hiện

  • Tên dự án: Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh
  • Gói thầu: Xây dựng Trụ sở làm việc Tòa Án Nhân Dân huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
  • Năm thực hiện: 2014
  • Vị trí: Quận Bình Chánh, TP. HCM
project details
  • June 29, 2017
  • #
  • 99 S.t Jomblo Park Surabaya 28292. Indonesia
  • (0761) 654-123987
  • info@yoursite.com
  • Mon – Sat 09:00 – 17:00