TPS Holdings
TPS

Portfolios

Chùa Phổ Quang

Chùa Phổ Quang là công trình Phật giáo được xây dựng tại Tây Sơn, Bình Định do Công ty CP Thành Phong làm thầu xây dựng chính. Công trình xây dựng bao gồm Giảng đường và Chánh điện, với những kiến trúc Phật giáo mang bản sắc dân tộc rõ nét. TPS Thành Phong, công ty thành viên của tập đoàn TPS Holdings, đã hoàn thành đúng tiến độ mang đến công trình chất lượng cho tỉnh Bình Định.

Chi tiết thực hiện

  • Tên dự án: Chùa Phổ Quang
  • Gói thầu: Xây dựng Giảng đường và Chánh điện
  • Năm thực hiện: 2015
  • Vị trí: Tây Sơn, Bình Định
project details
  • 99 S.t Jomblo Park Surabaya 28292. Indonesia
  • (0761) 654-123987
  • info@yoursite.com
  • Mon – Sat 09:00 – 17:00