TPS Holdings
TPS

Services

Kế toán Tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.
-Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp Cao đẳng TCKT trở lên.
-Có kinh nghiệm KT Tổng hợp 3 năm trở lên.
– Biết phần mềm kế toán.
– Có kinh nghiệm Quyết toán thuế với cơ quan thuế.
– Ưu tiên có kinh nghiệm đã từng làm qua công ty Xây dựng.

KHU VỰC LÀM VIỆC: Hồ Chí Minh

MỨC LƯƠNG: Thỏa thuận

THỜI GIAN TUYỂN DỤNG: Tháng 12/2017.

Email: tuyendungtps@tpcorp.vn
Điện thoại: 0838487933

  • 99 S.t Jomblo Park Surabaya 28292. Indonesia
  • (0761) 654-123987
  • info@yoursite.com
  • Mon – Sat 09:00 – 17:00