LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA TPS HOLDINGS

2017

Chiến lược kinh doanh

Trước nhu cầu vốn đầu tư ngày càng gia tăng cho các công ty thành viên, năm 2017 công ty TPS Holdings chính thức được thành lập với mục đích thu hút các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời định hướng, phân bổ nguồn vốn phù hợp cho từng công ty thành viên hoạt động theo từng mô hình chuyên biệt. TPS Holdings được thành lập với vốn điều lệ trên 1000 tỷ đồng, đến nay đã thu hút nhiều quỹ đầu tư tham gia vào các hoạt động xây dựng, bất động sản trên toàn quốc.